B EN W BERICHTEN 2005 - 5 Gemeente Rotterdam

COLLEGEVERGADERING VAN 8 februari 2005

Algemene Zaken

1. (08-02) Het College heeft besloten kamer 113 op het stadhuis beschikbaar te stellen voor de presentatie van de brochure 'opdrachtspreiding in de schildersector' op 2 maart 2005 van 16.00-18.00 uur. De brochure wordt onder meer aangeboden door de Ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds-, metaalconservering en glasbranche en gaat over spreiding van opdrachten voor schilders over het gehele jaar. Wethouder Van Sluis treedt op als gastheer.

2. (08-02) Het College stelt de Burgerzaal beschikbaar voor de loting van de Rotterdam Dagblad -Trofee op maandag 21 februari om 19.00 uur. Het voetbaltoernooi vindt voor de veertiende keer plaats. Wethouder Nico Janssens (Middelen en Sport) zal samen met de directeur van het Rotterdams Dagblad door de loting bepalen welke clubs in de eerste ronde tegen elkaar uitkomen.

3. (08-02) Het College stelt de Burgerzaal beschikbaar voor de uitreiking van de Onderscheiding "het oog van Rotterdam" op 8 juni. Wethouder Van den Anker (Veiligheid en Volksgezondheid) en burgemeester mr. Opstelten reiken de onderscheiding uit. 'Het oog van Rotterdam' wordt uitgereikt aan een of meer Rotterdammers die op een of andere manier anderen te hulp zijn geschoten. Eerder ging de onderschei-ding onder meer naar iemand die zijn buurvrouw te hulp schoot toen er bij haar werd ingebroken werd en naar iemand die een mishandeling op straat wist te voorkomen.

4. (08-02) Het College heeft besloten tot een bijdrage van E 50.000,= aan de wederopbouw van gebieden in Noord- Marokko die vorig jaar in de nacht van 23 op 24 februari door een aardbeving werden getroffen. Met deze bijdrage verdubbelt het College het bedrag dat de Marokkaanse gemeenschap in Rotterdam zelf heeft ingezameld.

Beleid

1. (08-02) Het college van burgemeester en wethouders meldt de Centrale Bibliotheek aan voor deelname aan het proces van bibliotheek- en stelselvernieuwing van de Rijksoverheid.

2. (08-02) Het College heeft besloten tot het instellen van rechtsvordering tot een bedrag van E 63.660,- voor het verhalen van bijstandskosten plus de opgelegde kosten van bijstand in de toekomst.

3. (08-02) Het College stelt de Raad voor om de ontvangen subsidie van het Rijk voor schoolbegeleiding van E 1.244.856,= te verdelen over de vier in Rotterdam actieve schoolbegeleidingsdiensten. Dit gebeurt op grond van de leerlingaantallen van de aangesloten scholen. De subsidie wordt dit jaar voor het laatst aan de gemeente verstrekt. Door een wetswijziging zal de subsidie vanaf augustus 2005 rechtstreeks door het Rijk aan de schoolbesturen worden verstrekt.

4. (08-02) Het College heeft besloten de zienswijzen inzake de vrijstelling voor de uitbreiding van het verzorgingstehuis van Humanitas aan de West-Kruiskade 52-64 deels gegrond te verklaren. In de zienswijzen wordt vooral bezwaar gemaakt tegen het verlies aan winkelbestemming en het doorbreken van het winkellint op de plaats van de nieuwbouw. Het College heeft daarom besloten aan de gevraagde vrijstelling mee te werken, maar de begane grond de bestemming 'winkels' te laten behouden

5. (08-02) Het College heeft de ministers van VROM en V&W verzocht om inzake de kwestie van aansprakelijkheid van het bouwen naast spoortunnels tot een oplossing te komen.

6. (08-02) Het College heeft besloten om een appartement aan het Mijnsherenplein te verkopen aan de eigenaren van een ander appartement op hetzelfde adres. Het appartement wordt door hen opgeknapt op het niveau van de regeling Particuliere Woningverbetering.

7. (08-02) Het College heeft besloten aan de grondexploitatie Polder Zestienhoven de status van 'Grondexploitatie in Uitvoering' toe te kennen. Dit betekent dat kan worden begonnen met het bouwrijp maken. De grondexploitatie Polder Zestienhoven omvat zowel Laag en Midden Zestienhoven (circa 1700 woningen, 43.000 m2 bedrijventerrein en 7000 m2 voorzieningen) als Hoog Zestienhoven (450 woningen, 148.000 m2 kantooroppervlak en 75.000 m2 recreatieve voorzieningen).

8. (08-02) Het College heeft E 80.000,= ter beschikking gesteld om een experiment met een Dienstenknooppunt Sport te ondersteunen. Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) zal zorgdragen voor de uitvoering van het experiment.

Middelen en Control

1. (08-02) Het College heeft een medewerker van Roteb met onmiddellijke ingang ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim.

2. (08-02) Het College heeft de managementcontracten 2005 vastgesteld voor de diensten Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam (OBR), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) en Werkstad. Het contract wordt de komende weken getekend door de betreffende wethouder namens het College en door de directeuren van de betrokken diensten.


---- --

Deel: ' Besluitenlijst B&W Rotterdam 10-02-2005 '


Lees ook