Gemeente Soest

B&W besluiten week 36

Berichten n.a.v. B&W-besluiten 4 september:

Subsidie voor zwemvereniging
Soester zwemvereniging De Duinkikkers krijgt 1.930 gulden om de kosten van een trainerscursus te betalen. Twee vrijwilligers volgen deze cursus momenteel. Het bedrag wordt betaald uit de post Kadervorming vrijwilligers.

Hondenkennel
Op een perceel in Soest is een hondenkennel geplaatst zonder instemming van de gemeente. De eigenaar heeft alsnog een melding gedaan. Het verzoek is afgewezen, omdat het bouwplan in strijd is met de bebouwingsgrens zoals is aangegeven in het geldende bestemmingsplan. Mede omdat de hondenkennel goed zichtbaar en daarom beeldbepalend is, werkt de gemeente niet mee aan een vrijstellingsprocedure.

Laatst bijgewerkt: 05.09.01

Deel: ' Besluitenlijst B&W Soest '
Lees ook