Gemeente Uithoorn


Besluiten

Besluiten B&W
In hun vergadering van dinsdag 2 oktober jl. hebben burgemeester en wethouders onder meer de volgende besluiten genomen:
* Brief Woongroep Holland over kwartaalrapportage ROA voor kennisgeving aan te nemen;

* Kennis te nemen van het bouwplan van WCN voor 42 woningen in De Kwakel achter de kerk en te besluiten om in principe medewerking aan dit bouwplan te verlenen;

* Brief van VNG over ontheffing van waardetransporten in het kader van de invoering van de Euro voor kennisgeving aan te nemen;
* In te stemmen met de definitieve, technische versie van het Gemeentelijk Rioleringsplan Uithoorn 2000 tot en met 2003 zoals is weergegeven in het rapport van 11 juli 2000 van het ingenieursbureau Grontmij Advies en Techniek, adviesgroep Water;
* De brief van de GGD Amstelland De Meerlanden aan de raad waarin goedkeuring gemeld wordt over de begroting 2001 te plaatsen op de lijst van ingekomen stukken en mededelingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst B&W Uithoorn '
Lees ook