Gemeente Uithoorn


Besluiten

Besluiten B&W
In hun vergadering van dinsdag 9 oktober jl. hebben burgemeester en wethouders onder meer de volgende besluiten genomen:
* Kennis te nemen van en in te stemmen met de principiële keuze van de provincie Noord-Holland voor de ontsluiting van De Kwakel Achter de kerk overeenkomstig alternatief 2, waarbij de thans aanwezige treurwilg langs de Ringdijk wordt verwijderd en het water van de Ringvaart wordt doorgetrokken tot aan de voet van batterij lll van de Stelling van Amsterdam;
* De 24-uurs achterwacht voor telecommunicatie te beëindigen;
* Het verslag van de monumentencommissie voor kennisgeving aan te nemen;

* De brief van de provincie Noord Holland over aanpassing milieuvergunning Cindu voor kennisgeving aan te nemen;
* Stichting De Visser bij wijze van een garantiesubsidie een eenmalige bijdrage van maximaal f 36.500,- te verlenen ten behoeve van de organisatie van 10 disco-avonden, 1 per maand;
* Tot de nieuwe raadsperiode bij wijze van proef raadsbrieven per e-mail te verzenden, waarbij uitgegaan wordt van een regelmatige (uiterlijk om de drie dagen) raadpleging van de binnengekomen berichten;

* De beleidsrekening 2000 van de bestuursdienst voor kennisgeving aan te nemen.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Uithoorn '
Lees ook