Gemeente Uithoorn


Besluiten

In hun vergadering van dinsdag 11 september jl. hebben burgemeester en wethouders onder meer de volgende besluiten genomen:
* In te stemmen met de vervanging van de tankspuitauto uit 1982 voor de de brandweer van Uithoorn;

* In te stemmen met de inhoud van de beschikking nieuwbouw Startnest en deze te verzenden aan het bestuur van de Stichting Jenaplan Uithoorn;

* Jaarverslag Regionale Brandweer Amsterdam en omstreken 1999-2000 voor kennisgeving aan te nemen;

* In te stemmen met het standpunt op de ingebracht reactie op het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 1995 Derde herziening, thans aangeduid als Ontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerrein 1995 Eerste Herziening in het kader van het artikel 10 Bro overleg.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Uithoorn '
Lees ook