Gemeente Uithoorn

In de vergadering van dinsdag 11 maart jl. hebben burgemeester en
* Op korte termijn afspraken te maken met AM-werk, JOB arbeidsmarktprojecten, RODAS, Aktief op maat en Centrum Vakopleiding, in verband met het af te sluiten contract en alleen individuele op maat gesneden reïntegratietrajecten af te sluiten, tenzij uit onderzoek blijkt dat een volumecontract noodzakelijk is;

* De algemene subsidie over 2002 ten behoeve van de SWO voorlopig vast te stellen op een bedrag van EUR253.752 en dit middels een brief aan de instelling kenbaar te maken;

* De in de raad van 6 maart 2003 vast te stellen Verordening Participatie Gehandicapten referendabel te verklaren en de daarvoor geldende procedure toe te passen;

* Het overzicht van de in 2002 geregistreerde klachten voor kennisgeving aan te nemen en het overzicht ter kennis te brengen van de ondernemingsraad en aan de voorzitter van de raadscommissie bestuur, welzijn, onderwijs en zorg ter inzage aan te bieden.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Uithoorn '
Lees ook