Gemeente Zaanstad

B&W BESLUITEN VAN 16 MAART 1999

10 Jaar Zaanoeverproject Bureau
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Zaanoeverproject Bureua wordt een aantal activiteiten georganiseerd. De eerste activiteit is een ideeenwedstrijd voor de inrichting van de Burcht. Deze wedstrijd wordt uitgeschreven onder 4 categorieen, nl. individuele Zaanse burgers; belangengroepen; professionals; en ontwikkelaars.

Herinrichting Leliestraat in Koog aan de Zaan
In de Leliestraat in Koog aan de Zaan worden verkeersmaatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren voor (brom)fietsers en voetgangers. In 1996 is een proef uitgevoerd met tijdelijk eenrichtingsverkeer. Met de resultaten van de proef heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de Leliestraat te reconstrueren. Er wordt een fietsoversteek aangelegd en een vrijliggend fietspad. Ook speciale fietsopstelstroken en de aanleg van parkeerplaatsen moeten de verkeersveiligheid bevorderen. De totale projectkosten worden geschat op f. 1.085.000,--. Afhankelijk van de subsidie bedragen de kosten voor de gemeente minimaal f. 760.000,--.

P+R terreinen in Zaandam
De P+R terreinen noord den zuid in Zaandam zijn eigendom van de NS. De NS wil op deze terreinen betaald parkeren invoeren. Uit onderzoek blijkt dat 60% van de parkeerplaatsen gebruikt wordt door langparkeerders, die niet met de trein reizen. De bedoeling is een deel voor treinreizigers te bestemmen en een deel voor iedereen. Volgens de Wegenwet is een weg, na 10 jaar aaneengesloten voor iedereen toegankelijk te zijn geweest, juridisch openbaar. Dit is het geval met het zuidelijke terrein, maar niet met het noordelijke terrein. Voor het zuidelijke terrein moet een procedure tot ontrekking aan het openbaar verkeer gevoerd worden. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het zuidelijke terrein met 130 parkeerplaatsen aaan het openbare verkeer te ontrekken. Daarnaast wordt voorgesteld dit voorstel met de belangenorganisaties te bespreken.

Artikel 19 procedure
De raad wordt voorgesteld een artikel 19 procedure te starten ten behoeve van het bouwplan A. Misirli voor het bouwen van een woning op De Ruyterstraat 8 in Koog aan de Zaan.

Zaanstad, 19 maart 1999

Deel: ' Besluitenlijst B&W Zaanstad - 2348 '
Lees ook