Gemeente Maassluis

Persbericht

Perscommuniqué van de vergadering van burgemeester en wethouders op 16 november 1999

Eerste stap naar herontwikkeling Burgemeesterswijk Zowel bij de gemeente als bij de WSM bestaat al weer enige jaren het voornemen om de Burgemeesterswijk te vernieuwen. Het is de bedoeling de wijk aantrekkelijker te maken en aan te passen voor de toekomst. Het moet een wijk worden waarin het prettig wonen en leven is voor zowel jonge als oudere mensen.

Een eerste stap in het traject van ontwikkeling is het laten maken van een plan. Het college van burgemeester en wethouders gaat voor het vervaardigen van deze ontwikkelingsschets opdracht verlenen aan een bureau voor stedelijke ontwikkeling (BGSV).

Laatste wijziging: 28 December 1999

Deel: ' Besluitenlijst college B en W gemeente Maassluis '
Lees ook