Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 11 januari 2000

nr.1/2000

1. GS hebben besloten een tweetal subsidieverzoeken van provinciale filmliga's voor een totaalbedrag van ƒ 12.000,- te verlenen. De subsidie is bedoeld voor de aanschaf van 35mm-projectoren, deze zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van de liga's. Het verzoek past binnen de uitgangspunten van het nieuwe cultuurbeleid, waar in de periode 2001-2005 sprake is van voortgezet beleid voor wat betreft de filmdistributie.

2. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Paterswoldsemeer" van de gemeente Haren grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan de bestemming "vakantiehuizen en stacaravans" op het noordoostelijk deel van het eiland "De Fokken".
3. GS gaan accoord met de concrete verbeteringen die zullen worden ingevoerd in het ambulancevervoer. Op woensdag 12 januari vindt een persconferentie plaats over dit onderwerp, om 16.00 uur in het St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten.

4. In een brief aan de gemeentebesturen in de provincie Groningen verzoeken GS om het probleem met betrekking tot reclameborden in het buitengebied te inventariseren en hierover overleg te plegen. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 4, d.d. 11-01-2000.
5. GS hebben een bedrag van ƒ 5.706,30 kunnen overmaken aan het COS (centrum voor internationale samenwerking), in het kader van hun fietsactie. Medewerkers van de provincie hebben voor deze actie 114.126 kilometers gefietst. De provincie heeft hen gesponsord met 5 cent per kilometer. De opbrengst komt ten goede aan een duurzaam project in Benin.

6. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van Rederijkerskamer IOVIVAT voor de realisatie van een kunstwerk in Garnwerd af te wijzen, omdat de opdrachtsituatie afwijkt van de subsidiecriteria.
7. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 75.000,- te verlenen aan verzorgingstehuis De Heggerank en stichting NOVO voor de realisatie van een konditorei onder het verzorgingstehuis in Musselkanaal. Voor meer informatie, zie persbericht nr.5, d.d.
11-01-2000.

8. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Team Four Nederland voor een voorbereidingsstage van de Chinese shorttrackselectie op het WK Shorttrack af te wijzen, omdat de aanvraag niet past binnen de doelstellingen van het beleid.

9. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van het Twirlteam Les Batonettes uit Delfzijl voor de aanschaf van kleding en apparatuur af te wijzen, omdat het verzoek niet past binnen de subsidiecriteria.

Deel: ' Besluitenlijst Gedeputeerde Staten Groningen '
Lees ook