Provincie DrentheBesluitenlijst Gedeputeerde Staten d.d. 30 mei 2000

Assen, 30-05-2000
Persberichtnummer 00-047
Steun voor nieuwe onkruidbestrijdingstechniek De provincie Drenthe steunt de NLTO met een bedrag van 10.000 gulden voor de uitvoering van een proef met een nieuwe onkruidbestrijdbestrijdingstechniek. Met deze techniek wordt de dosering van onkruidbestrijdingsmiddelen nauwkeurig aangepast aan het aanwezige onkruid. Het project draagt bij aan de provinciale doelstellingen voor duurzame landbouw. De proef van de NLTO is bedoeld om het economisch rendement van de methode te verduidelijken bij de landbouwers.
De methode heeft de naam Minimum Letale Herbicide Dosis (MHLD). Uit eerdere proeven hiermee blijkt dat een aanzienlijke besparing op het middelengebruik mogelijk is, hetgeen goed is voor de portemonnee en het milieu. De gewasopbrengsten lijken bij gebruik van de MLHD-techniek zelfs wat hoger te zijn dan bij traditionele methodes. Dit jaar start de NLTO een demonstratieproject in Noord-Nederland op de proefboerderijen 't Kompas in Valthermond en Kollumerwaard in Munnekezijl. De provinciale bijdrage komt uit het Krediet Duurzame Landbouw. De totale kosten bedragen 55.000 gulden.

Deel: ' Besluitenlijst Gedeputeerde Staten provincie Drenthe '
Lees ook