Gemeente Oirschot

Besluitenlijst: 28-08-2001
Garantstelling restauratiehypotheek landgoed Baest Het college geeft gemeentegarantie voor een restauratuehypotheek voor diverse panden op landgoed Baest.

Uitbreiding basisschool De Korenbloem
Openbare basisschool De Korenbloem uit Oirschot krijgt toestemming voor de bouw van twee extra lokalen en nevenruimten. De school telt op dit moment zeven lokalen en kreeg al eerder toestemming voor een achtste. Op 1 oktober 2001 zullen naar schatting 233 leerlingen de school bezoeken. Hierdoor heeft de school recht op een negende, tijdelijk, lokaal. Door de bouw van de lokalen te combineren kan voor weinig extra geld een permanent negende lokaal gebouwd worden.

Geen subsidie voor Vrijwilligers Thuiszorg
De Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Best-Oirschot-Son ondersteunt mantelzorg aan terminale patiënten, chronisch zieken en dementerenden. De Stichting vraagt 1700 ( 771,43) subsidie. Het verzoek wordt afgewezen, onder andere omdat het geen gemeentelijke taak is.

Bouwplicht bedrijven De Scheper
Bedrijven die een bouwkavel gekocht hebben op De Scheper moeten binnen zes maanden starten met de bouw, en binnen twee jaar moet het gebouw gereed zijn. Vier bedrijven hebben nog niet voldaan aan deze verplichting. Ze krijgen tot 1 januari 2002 de gelegenheid om te starten met de bouw.

Natuurontwikkeling Heerenbeekloop
Waterschap De Dommel wil de Heerenbeekloop ontwikkelen zodat een zogenaamde ecologische verbindingszone ontstaat tussen de De Mortelen en De Kampina. Daarvoor worden onder andere poelen aangelegd, moerasbos aangeplant en bloemrijk hooiland ontwikkeld. In het bestemmingsplan is rekening gehouden met 10 meter natuurontwikkeling aan weerszijden van de loop. Het Waterschap geeft nu aan 25 meter nodig te hebben. Hiervoor wordt een bestemmingsplanherziening voorbereid.

Monumentenvergunningen
Het college verleent een monumentenvergunning voor de vergroting van vier kleine stalramen in de oostgevel van het rijksmonument Dr. J. van de Mortellaan 11. Bovendien wordt toestemming gegeven voor het plaatsen van een raam in de zijgevel van Rijkesluisstraat 20.

Ontwikkeling zwembad De Kemmer en omgeving
De gemeente is in onderhandeling met HRA Ontwikkeling BV over privatisering van het zwembad en ontwikkeling van de omgeving. HRA denkt daarbij aan overkapping van het diepe bad, realiseren van een fitnessruimte, een horecaruimte en andere commerciële ruimten, zoals een sportwinkel. Volgens de plannen komt er geen hotel. 28-08-2001 (nieuw)
21-08-2001

Deel: ' Besluitenlijst gemeente Oirschot '
Lees ook