Gemeente Oirschot

Besluitenlijst: 2-10-2001
Tijdelijk tuincentrum
Tuincentrum Coppelmans krijgt wederom toestemming voor het tijdelijk plaatsen van een tent; van 1 oktober 2001 tot 1 maart 2002 en van 1 oktober 2002 tot 1 maart 2003. Na deze periode zal er waarschijnlijk duidelijkheid zijn over de mogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.

Kerstshow bloemboetiek
Bloemboetiek Elha wil weer gebruik maken van het Oude kantongerecht of het oude VVV-kantoor, voor het houden van een kerstshow op 7, 8 en 9 december aanstaande. De gemeente stelt een ruimte beschikbaar, als er op dat moment niet gebouwd wordt.

European Veteran Rally
De officiële start van de European Veteran rally vindt plaats op 9 mei 2003 in Oirschot. Het college geeft toestemming om de historische automobielen die dag te exposeren op de Markt, tussen 12.00 en 18.00 uur.

Nieuwe gehandicaptenparkeerkaart
Sinds 1 oktober 2001 is er een nieuwe, beter beveiligde, gehandicaptenparkeerkaart. Deze is in alle landen van de Europese Unie geldig. De kaart geeft het recht om een auto te parkeren op speciaal aangewezen parkeerplaatsen. De oude kaart blijft gewoon geldig tot de aangegeven geldigheidsduur verstreken is.

Begroting 2002 GGD
De begroting van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidoost-Brabant wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De bijdrage van de gemeente Oirschot stijgt van 420.567 ( 190.844,98) in 2001 naar 457.774 ( 207.728,78) in 2002.

Bijdrage schoolkosten
Ouders met een laag inkomen kunnen een bijdrage krijgen voor de schoolkosten van hun kind(eren). Daarbij wordt niet langer gekeken naar een eventueel inkomen van het kind, bijvoorbeeld een krantenwijk.

Zak- en kleedgeld
Personen die in een inrichting verblijven (bijvoorbeeld een revalidatiecentrum of psychiatrische inrichting) hebben recht op zak- en kleedgeld, als ze voldoen aan de voorwaarden voor bijstand. De bestaande uitkering wordt voortgezet in de maand van opname en de daarop volgende maand. Daarna krijgen betrokkenen zak- en kleedgeld. Kosten voor huur en energie van de eigen woonruimte worden bovendien maximaal zes maanden vergoed.

Ruimte voor Ruimte
Een bewoner van de Kuikseindseweg maakt gebruik van de Ruimte voor Ruimte regeling. Volgens die regeling mag voor iedere 1000 m2 gesloopte stal een woning worden gebouwd. Het college vraagt advies aan de commissie ROV over de mogelijkheid om een woning te bouwen in het kader van deze regeling aan De Notel.

Panden niet op gemeentelijke monumentenlijst
De eigenaren van een pand aan de Meijerijsebaan en een pand aan de Lubberstraat willen graag dat hun pand geplaatst wordt op de gemeentelijke monumentenlijst. Ze voldoen echter niet aan de criteria van de Monumentencommissie.
2-10-2001 (nieuw)
25-9-2001

Deel: ' Besluitenlijst gemeente Oirschot '
Lees ook