Provincie Drenthe

GS besluiten van 14 mei 2002

Assen, 14 mei 2002
Persberichtnummer 02-050Tracéstudie vaarverbinding Erica-Ter Apel
De provincie Drenthe laat samen met de provincie Groningen onderzoeken wat de beste variant is voor het weer bevaarbaar maken van de verbinding Erica-Ter Apel. Daarbij zijn twee opties in beeld: de route over Oranjedorp en de route over Zwartemeer. Tegelijk wordt ook de mogelijkheid onderzocht van een aansluiting op het Veenpark in Barger-Compascuum. Van de verschillende opties worden de kosten en baten op een rijtje gezet. Daarbij worden ook de afgeleide sociaal-economische effecten in kaart gebracht. Op basis van de resultaten, die in oktober op tafel komen, besluit het college van GS of zij zullen investeren in de uitvoering van de plannen.

Telefonische enquête over gemeentelijke herindeling Een telefonische enquête moet duidelijk maken hoe de inwoners van Drenthe over de gemeentelijke herindeling denken. De statencommissie voor Bestuur, Financiën en Economie heeft het college verzocht de Drentse burger nadrukkelijker bij de evaluatie te betrekken. Het college van gedeputeerde staten heeft vandaag daarom een aanvullende offerte geaccepteerd van het bureau B&A Groep, die de evaluatie van de herindeling gaat uitvoeren. De uitkomsten van de enquête worden onder andere gebruikt als gespreksstof in de rondetafelgesprekken, die gevoerd worden met gemeenten, maatschappelijke instellingen en de provincie. De totale kosten van de evaluatie komen op ongeveer 108.000 euro.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe 14-05-2002 '
Lees ook