Provincie Drenthe


Besluiten gedeputeerde staten d.d. 26 januari 1999

Assen, 26 januari 1999
Persberichtnummer 99-010Gebiedsvisie voor Vledder en Wapserveense Aa
In samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft de provincie Drenthe een gebiedsvisie Natuur, Bos en Landschap uitgebracht voor het gebied van de Vledder en Wapserveense Aa. In de gebiedsvisie staat waar en op welke wijze het geld, de mensen en de regelingen de komende tien jaar het beste kunnen worden ingezet. De visie bevat geen nieuw beleid, maar concrete voorstellen om het bestaand beleid uit te voeren. De gebiedsvisie voor de Vledder en Wapserveense Aa bestaat uit een toelichting, een vogelvluchtkaart, een kaart met de natuur-doeltypen voor de korte termijn en een kaart met het voorstel voor beheersgebieden, reservaten en
natuurontwikkelingsgebieden.
In totaal zullen voor Drenthe elf gebiedsvisies verschijnen. De gebiedsvisie Vledder en Wapserveense Aa is de vijfde in de rij. Eerder verschenen visies voor de Drentse Aa, de Hunze en Veenkoloniën, de Reest en de Ecologische verbindingszones. De gebiedsvisie voor het gebied van de Vledder en Wapserveense Aa is voor ƒ 10,-- verkrijgbaar bij de stafgroep Communicatie van de provincie Drenthe.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592) 365253)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (05920) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe - 1722 '
Lees ook