Provincie Drenthe


GS besluitenlijst d.d. 23 februari 1999

Assen, 23 februari 1999
Persberichtnummer 99-043VAM Tweesporenland goedgekeurd
Gedeputeerde staten hebben het bestemmingsplan VAM Tweesporenland in de gemeente Middenveld integraal goedgekeurd. Het plan voorziet in de ontwikkeling van een bedrijventerrein voor afvalverwerking en -bewerking ten zuidwesten van het huidige VAM-terrein. De concentratie van deze bedrijven op één plaats is zowel uit het oogpunt van het milieu als om bedrijfseconomische en planologische redenen gunstig. Zo is er minder transport nodig en kunnen de diverse bedrijfsprocessen een synergetische werking hebben op elkaar.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592) 365253)

GS niet akkoord met wijziging bestemmingsplan Meppel Het college van gedeputeerde staten gaat niet akkoord met de partiële herziening van het deelgebied II van het bestemmingsplan Meppel Binnenstad. Het college vindt het niet juist om vooruit te lopen op een verlaging van de geluidbelasting die pas in 2003 op die plek zal zijn gerealiseerd. De gemeente Meppel wilde door deze partiële herziening woningbouw mogelijk maken aan o.a. de Prins Hendrikkade.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592) 365253)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (05920) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe - 1731 '
Lees ook