Provincie Drenthe

GS besluiten van 18 maart

Assen, 18 maart 2003
Persberichtnummer 03-043Handkarrenmuseum in Zuidwolde
Een collectie van 60 handkarren in het Drentse Zuidwolde wordt centraal ondergebracht in een speciaal daarvoor te bouwen onderkomen. GS hebben ingestemd met een subsidieaanvraag voor het huisvesten van de historische handkarren in museum De Wemme in Zuidwolde. De handkarren, eigendom van de gemeente De Wolden, zijn momenteel op verschillende locaties ondergebracht. Een aantal karren staat in de buitenlucht wat de kwaliteit van de collectie aantast. Het project draagt in de ogen van GS bij aan de verbreding van het toeristische aanbod van de streek. Stichting De Wemme, de aanvrager van de subsidie, wil de expositieruimte voor de handkarren koppelen aan de bestaande expositieruimte. Het plan van de stichting omvat tevens een timmermanswerkplaats, ruimte voor een oude smederij-interieur, een voor gehandicapte bezoekers aangepaste toiletgroep en omliggende parkeerruimte, ingepast in de omgeving. Een grote groep vrijwilligers houdt het museum draaiende en komt van tijd tot tijd met vernieuwende activiteiten.
Het totale plan kost 300.000 euro. Het Europese Leaderprogramma financiert hiervan 100.000 euro, terwijl de gemeente De Wolden eveneens voor ruim 33.000 euro bijdraagt. De gemeente de Wolden zal zich ook bekommeren om het onderhoud van het pand en de omgeving. Aangezien de plannen van het museum niet passen in het bestemmingsplan is inmiddels een vrijstellingsprocedure opgestart.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe 18-03-2003 '
Lees ook