Provincie Drenthe


Besluiten gedeputeerde staten d.d. 19 januari 1999

Assen, 19 januari 1999
Persberichtnummer 99-007Impuls voor cultuurtoerisme
De plannen voor de bevordering van het cultuurtoerisme in Drenthe krijgen vastere vorm. Het college van GS heeft zojuist ruim 40.000 gulden beschikbaar gesteld voor een plan van aanpak voor het thema hunebedden. Het plan van aanpak moet resulteren in voorstellen voor producten als meerdaagse arrangementen en evenementen, een financieel plan en een promotieplan.
De gedeputeerden Marga Kool (cultuur) en Sipke Swiersta (toerisme) willen het cultuurtoerisme in Drenthe bevorderen. Daartoe is in juni van dit jaar de stuurgroep cultuurtoerisme geïnstalleerd. Het is de bedoeling dat het cultuurtoerisme gestalte krijgt aan de hand van vier thema's:

* In het spoor van de Hunebedbouwers;

* De Drentse dorpen;

* De Maatschappij van Weldadigheid / Veenhuizen;
* Het Drentse veen en Van Gogh.

Voor de hunebedbouwers wordt nu als eerste een plan van aanpak gemaakt. Daarmee is in totaal 88.300 gulden gemoeid. De provincie betaalt 44.150 gulden uit het cofinancieringsfonds. Daarnaast wordt voor eenzelfde bedrag een beroep gedaan op ISP-gelden. Naar verwachting is het plan van aanpak halverwege dit jaar klaar. Het college van GS neemt aan de hand daarvan besluiten over vervolgacties. Ook dient dit plan van aanpak als voorbeeld bij de uitwerking van de andere drie thema's.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Marleen Dohle, telefoonnummer (0592) 365266)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoon (0592) 365265, faxnummer (05920) 357188
e-mailadres: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe - 1890 '
Lees ook