Provincie Drenthe


Besluiten gedeputeerde staten d.d. 11 mei 1999

Assen, 11 mei 1999
Persberichtnummer 99-097Steun voor project Zonneboilers in verzorgingstehuizen Uit het Fonds grote projecten draagt de provincie 300.000 gulden bij voor het project Zonneboilers in verzorgingstehuizen. Bij deze zonneboilers wordt het water via zonnepanelen verwarmd. Dit is een vorm van duurzaam energiegebruik. Het is eeuwig toepasbaar en er komen geen milieuvervuilende stoffen vrij. Nu al hebben 22 tehuizen serieuze belangstelling getoond. Komende maand worden verdere afspraken gemaakt met de verzor-
gingstehuizen in Drenthe. Het project is een gezamenlijk initiatief van de provincie, de zorginstellingen, EDON-Duurzaam, RENDO en de Gasunie. Al enkele jaren werken deze organisaties samen aan milieuzorg binnen woonzorgcentra.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)365263)

Plan van aanpak ter voorkoming van wateroverlast Het college van gedeputeerde staten wil 685.000 gulden uit het Fonds grote projecten beschikbaar stellen om wateroverlast in de toekomst binnen de perken te houden. In een plan van aanpak heeft de provincie de knelpunten op een rijtje gezet waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Het zijn knelpunten die in oktober vorig jaar aan het licht kwamen bij de wateroverlast. Het betreft onder andere de waterafvoer rond Meppel, het Oude Diep en de tunnelbak A28 bij Hoogeveen, de noordelijke kanaalkade in Noordsche- schut en de stadsgrachten van Coevorden. De verbetering van de sluis in het Coevorden-Vechtkanaal is al in gang gezet. De afvoer via de Drentsche Hoofdvaart en het Noord-Willemskanaal naar het Noorden wordt meegenomen in een onderzoek door de provincie Groningen.
Verder wil de provincie de waterhuishouding in Drenthe grondig in brede zin bekijken. Hoe groot is de werkelijke kans op wateroverlast en welke risico's zijn aanvaardbaar? De provincie onderzoekt samen met de waterschappen welke waterhuishoudkundige aanpassingen gewenst zijn en welke gebieden in geval van nood tijdelijk overtollig water kunnen opslaan.
Het totale onderzoek kost 1,5 miljoen gulden. De provincie en de waterschappen zullen beiden de helft voor hun rekening nemen. Provinciale staten nemen binnenkort het definitieve besluit over het plan van aanpak.
(Voor meer informatie over dit onderwerp: Andrea van den Boogaart van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)365267)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoon (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe - 2859 '
Lees ook