Provincie Drenthe


GS besluitenlijst d.d. 16 februari 1999

Assen, 16 februari 1999
Persberichtnummer 99-039Bestemmingsplannen
GS hebben twee bestemmingsplannen goedgekeurd. De eerste goedkeuring betreft de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Coevorden. Het gaat hier om de uitbreiding van de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Hulteweg en de legalisatie van het volkstuinencomplex aan deze weg. Het tweede plan dat GS hebben goedgekeurd is het bestemmingsplan Bedrijventerrein Noord II in de gemeente Meppel. Dit is een plan voor een nieuw bedrijventerrein voor lichte en middelzware bedrijven, ten noorden van het bestaande bedrijventerrein Noord I. (Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge, telefoonnummer (0592) 365253)

GS ontraden zuidtangent A7/A28 onder het Paterswoldsemeer Gedeputeerde staten van Drenthe willen Minister Netelenbos adviseren om te kiezen voor een nieuw zuidtangent van de A7 en de A28 om de zuidelijke ringweg van Groningen te ontlasten. In geen geval vinden GS daarbij een tunnel onder het Paterswoldsemeer gewenst. Deze optie zou aanmerkelijke schade aanrichten in het waardevolle gebied van Paterswoldsemeer en de Eeldermade. De minister heeft de provincie om advies gevraagd over de trajectnota/MER A7/Zuidelijke ringweg Groningen. In de nota is een aantal alternatieven uitgewerkt om de fileproblemen op het Julianaplein op te lossen. De meeste alternatieven beperken zich tot Gronings grondgebied. Toch heeft het knelpunt Julianaplein ook gevolgen voor de Drentse wegen. Zo is het op de N372 en N386, de route vanaf de A7 via Roden en/of Peize naar Vries en Assen een stuk drukker geworden. Drenthe heeft dus wel degelijk baat bij een goede oplossing.

De provincie heeft gekeken welk alternatief het best past binnen de doelstellingen uit de regiovisie Groningen-Assen. Het college kan zich vinden in de grote lijnen van het rapport en spreekt haar voorkeur uit voor de zogenaamde C3-variant. Deze verbinding loopt niet via het Julianaplein, maar buigt bij afslag Groningen-Zuid van de A28 af naar de A7 richting het westen. Ook zou een eventuele combinatie van alternatief C3 en alternatief B onderzocht moeten worden. Hierbij buigt de A7 ook af naar de A28, maar gaat het doorgaande verkeer van de A7 richting Hoogezand over het bestaande traject.
Met nadruk stelt de provincie dat de maatregel in combinatie moet met een goed en snel openbaar vervoer en een optimalisering van het fietsverkeer.
Na behandeling in de statencommissie zal de provincie Drenthe haar advies schriftelijk aan de Minister kenbaar maken. (Voor meer informatie over dit onderwerp: Andrea van den Boogaart, Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592) 365267)

Heideplagsel krijgt etiket van grond
Gedeputeerde staten zijn accoord met een nieuw etiket voor heideplagsel. Dankzij het betitelen als grond wordt het plaggen en hergebruiken van heide eerder mogelijk.
Tot nu toe werd heideplagsel beschouwd als afvalstof. Deze titel bleek nadelig te werken vanwege de geldende regels voor transport en hergebruik van afval. Heideplaggen worden met name gebruikt als bodemverbeteraar in de landbouw.
Het etiket grond is mogelijk omdat het plagsel vooral bestaat uit niet-organisch materiaal. Vanwege de hoge kosten gebeurt het plaggen bijna nooit zonder subsidie. Dit voorkomt dat (licht)verontreinigde heidevelden worden geplagd, want voorafgaande aan de subsidie is een bodemonderzoek verplicht. De provincie organiseert een speciale voorlichtingsbijeenkomst voor terreinbeheerders en landbouwers.
(Voor meer informatie over dit onderwerp: Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, tel: (0592) 365263)Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe - 3921 '
Lees ook