Provincie Groningen

Groningen, 4 juni 2002 Besluitenlijst nr.20

1. GS hebben besloten het concept- Provinciaal Uitvoeringsprogramma "Met preventie naar duurzaam ondernemen" 2002-2005 en het conceptplan Ketenbeheer bedrijven provincie Groningen 2002-2005 vast te stellen.

2. GS hebben besloten de aanleg van het fietspad Aduarderdiep-Wetsingesluis en het dijkherstel ten zuiden van Garnwerd te gunnen aan Aannemingsbedrijf Ad Nooren te Garnwerd voor een bedrag van 105.000,-.

3. GS hebben het Actieplan Culturele Infrastructuur Stad Groningen vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr.103, d.d.
04-06-02.
4. GS hebben besloten een bijdrage van 13.613,- beschikbaar te stellen als cofinanciering voor een project dat projecten voor het landelijk gebied ontwikkelt voor het POP-regio Noord. Het project zal worden uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied.
5. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Theatergroep Marot voor een theaterproductie af te wijzen, omdat het verzoek niet voldoet aan de subsidievoorwaarden.

6. GS hebben besloten een subsidieverzoek van basisschool Meedhuizen voor de aanschaf en realisatie van een speelzolder op school af te wijzen, omdat het verzoek niet voldoet aan de subsidiecriteria.
7. GS hebben besloten een subsidieverzoek van het Willem Lodewijk Gymnasium voor deelname aan een vertaalwedstrijd af te wijzen, omdat het niet past binnen de subsidieregelingen van de provincie.
8. GS hebben besloten een subsidieverzoek van het landelijk steunpunt landbouw en zorg voor de organisatie van een aantal studiedagreizen naar zorgboerderijen met als titel 'de zorgboer opgaan" af te wijzen, omdat dit een dubbele subsidiering van de voorbeeldboerderijen zou betreffen.

9. GS hebben besloten een subsidie van 1.000,- te verlenen aan het steunpunt Huren voor een theaterproductie "Het is hier Holland".
10. GS hebben besloten een subsidie van 8.216,- te verlenen aan het bestuur Stichting Indie-Monument Groningen voor de onthulling van het Monument.

11. In een brief aan de ambulancedienst RAV/AZG laten GS weten dat in Delfzijl niet voldaan wordt aan het provinciale ambulanceplan. GS accepteren een tijdelijke oplossing in de vorm van een dagbezetting van drie ambulances op werkdagen (parate dienst) met ondersteuning uit andere standplaatsen als een extra ambulance nodig is. Voor in de avond- en nachturen en in de weekenden dient RAV/AZG volledig uitvoering te geven aan het spreidings- en paraatheidsplan, te weten twee ambulances beschikbaar.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen 04-06-2002 '
Lees ook