Provincie Groningen

Groningen, 14 mei 2002 Besluitenlijst nr.17

1. GS hebben besloten de wijziging van het bestemmingsplan "buitengebied 1990" van de gemeente Haren goed te keuren. De wijziging heeft betrekking op de bestemming van een perceel aan de Zuidlaarderweg te Glimmen. Het betrokken perceel had tot voor kort de bestemming "bedrijven", maar vanwege de sloop van het daar gevestigde café is om een wijziging verzocht ten behoeve van de bouw van een woning. GS zijn van mening dat het plan voldoet aan het provinciaal beleid.

2. GS hebben besloten een bijdrage van 56.337,- te verlenen aan de Waddengroep als cofinanciering voor het project "uitbouw en internationalisering van Waddenproducten en andere duurzame streekproducten". Het project wordt uitgevoerd in het kader van LEADER+ Lauwersland.

3. GS hebben besloten een bijdrage van 12.495,- te verlenen aan de gemeente Zuidhorn voor het maken van een ruimtelijk structurerende studie voor de kern Zuidhorn.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen 14-05-2002 '
Lees ook