Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 9 maart 1999

nr.9/1999

1. In een brief aan onder meer de leden van de statencommissie Milieu en Waterstaat, de gemeenten, GADO en VEONN delen GS mee in te stemmen met de door de vervoerders ingediende ontwerp-dienstregeling.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 326 '
Lees ook