Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 23 maart 1999

nr.11/1999

1. GS hebben besloten een vijftal subsidies met een totaalbedrag van ƒ 34.000 toe te kennen voor activiteiten op het gebied van mondiale bewustwording/multi-culturele samenleving. De Stichting Kopano krijgt ƒ 6.000,- voor een tentoonstelling met werk van de Zuid-Afrikaanse ambassadeur. Kleurrijk Groningen krijgt ƒ
6000,- voor de openingsactiviteiten van het 7e kleurrijk festival. Het COS-Groningen (Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) ontvangt een subsidie van ƒ 5000,- voor de cultuurgids mondiaal podium 1 1999. De Stichting Oorlogs- en Verzetsmateriaal ontvangt ƒ 10.000,- in de kosten van het vlaggenproject rondom het bevrijdingsthema 1999. De Stichting Vier 5 Mei krijgt een subsidie van ƒ 7000,- voor het bevrijdingsfestival 1999.
2. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 70.000,- ter beschikking te stellen aan de gemeente Veendam voor activiteiten op het terrein van jeugdparticipatie. De activiteiten worden uitgevoerd in 1999 en 2000.

3. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 30.000,- te verlenen aan het Groninger Museum in de kosten van een Groninger Museum Express. De Groninger Museum Express is een treinstel ingericht door Mendini, dat door heel Nederland rijdt voor een periode van vijf jaar.

4. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 1.500,- beschikbaar te stellen aan de Hanzehogeschool Groningen voor het symposium senioren 55+. De Hanzehogeschool organiseert dit symposium in het kader van het jaar van de ouderen (1999).

5. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.000,- te verlenen aan de stichting Eurovoetbal voor de organisatie van het ANOZ-Eurovoetbaltoernooi 1999. Het toernooi is een internationaal (jeugd)topsportevenement.

6. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 2.500,- toe te kennen aan de Rijksuniversiteit Groningen voor de Groninger Onderwijsdag
1999. Het thema van deze dag is: Europese dimensies in het Nederlandse Onderwijs. De deelnemers komen uit de gehele provincie Groningen.

7. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 25.000,- toe te kennen aan het LEADER-Lauwersland project Keramiek fabriek Eenrum. Tevens wordt een LEADER-bijdrage van ƒ 50.000,- verleend.
8. GS hebben het restauratie-uitvoeringsprogramma 1999-2004 vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 70, d.d.
23-3-99.

9. GS hebben het verslag provinciaal stadsvernieuwingsfonds 1998 vastgesteld. OP grond van de Wet Stads- en Dorpsvernieuwing dient de provincie jaarlijks verantwoording af te leggen over de besteding van de ontvangen stads- en dorpsvernieuwingsgelden.
10. Op grond van de toegezonden begroting hebben GS besloten een budgetsubsidie van ƒ 146.400,- toe te kennen aan het jeugd-theatergezelschap De Citadel.

11. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 5.000,- toe te kennen aan de Stichting "Snikkeweek" Musselkanaal voor de organisatie van de "Snikkeweek '99". Het evenement wordt beschouwd als een belangrijk grensoverschrijdend project op het gebied van vaartoerisme. Dit jaar wordt in het gebied aandacht besteed aan het 400-jarig bestaan van de veenkoloniën.

12. In een brief aan Provinciale Staten informeren GS over het SNN-voorstel over de invulling van de Europese steunkaart. Het Rijk heeft besloten dat de invulling van de steunkaart dient plaats te vinden op het niveau van de gemeenten. Op grond van diverse overwegingen zijn in de provincie Groningen 18 gemeenten geselecteerd.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 3773 '
Lees ook