Provincie Groningen

Groningen, 11 september 2001 Besluitenlijst nr. 28
1. GS hebben de concept nota Ecologische verbindingszones van Duurswold en de Nota Reactie, commentaar en advies naar aanleiding van deze concept nota, vastgesteld.
In oktober 2000 is de nota Ecologische verbindingszones van Duurswold in de inspraak geweest. Van de reacties die tijdens deze periode zijn binnengekomen is een nota Reactie, commentaar en advies gemaakt. GS zullen de beide nota's ter advisering voorleggen aan de PLG en de statencommissie Ruimte, Water en Groen vragen om een oordeel. Daarnaast worden de nota's aangeboden aan al diegenen die in de inspraakperiode hebben gereageerd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 690 '
Lees ook