Provincie Groningen

Groningen, 9 oktober 2001 Besluitenlijst nr.32

1. GS hebben kennis genomen van het Masterplan Delfzijl, een uitgewerkte ruimtelijk-functionele visie voor de revitalisering van Delfzijl. GS hebben hun waardering voor de inhoud van dit plan en voor de ambitie die het plan uitstraalt uitgesproken.
2. GS hebben besloten een subsidie van 750.000,- uit het budget Grote Evenementen te verlenen aan de stichting Delfsail voor de organisatie van het evenement Delfsail 2003, daarnaast zet de provincie een bedrag van 250.000,- in om het evenement te versterken op het terrein van Groningen promotie. Voor meer informatie, zie persbericht nr.201, d.d. 08-10-01.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 703 '
Lees ook