Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 28 september 1999

nr.30/1999

1. GS hebben de nota "Bedenkingen en Commentaar herinrichting Haren" vastgesteld. Het ontwerp-herinrichtingsplan Haren heeft van 7 juni tot en met 6 juli 1999 ter inzage gelegen. In de nota worden alle bedenkingen voorzien van een commentaar en een GS-beslissing.
2. In een voordracht aan Provinciale Staten informeren GS hen over een uitgevoerde financiële toets op het project "Blauwe Stad" en stellen voor om de gemaakte kosten en baten voortaan te verantwoorden in de provinciale begroting en rekening.
3. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Gravenburg" van de gemeente Groningen goed te keuren.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 759 '
Lees ook