Gemeente Eemnes


Besluitenlijst (perslijst) van de vergadering van burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 25 september 2001

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
Onderwerp Besluit

Ziekenhuis Gooi Noord.
Het ziekenhuis Gooi Noord heeft het jaarverslag over 2000 toegezonden.

1. A.v.k.

2. T.k.n. naar commissie I.

Aanrijtijden Ambulances.
Er is een reactie ontvangen van de GGD G&V op onze brief inzake de aanrijtijden.


1. V.k.a.

2. T.k.n. naar commissie I.

De Hilt.
Seizoensopening 2001.

V.k.a.
Wethouder Grothauzen verricht openingshandeling.
PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS
Onderwerp Besluit

Verkoopprijs grond Haagwinde.
Verkoopprijs van restgroen bij Haagwinde.

De verkoopprijs vaststellen op fl. 85,- per m².

Huurconflict M. - Karabag.
M. geeft, via advocaat, aan dat zij willen dat de gemeente optreedt tegen vermeende detailhandel Karabag.


1. Niet optreden omdat geen sprake is van detailhandel.
2. M., via advocaat, hiervan op de hoogte brengen door middel van bijgevoegde brief.

Prioriteitenlijst Monumenten.
Gewijzigd raadsvoorstel betreffende vaststelling prioriteitenlijst en delegering bevoegdheid naar college. De wijziging betreft het inlichten van de raad.

Gewijzigd raadsvoorstel goedkeuren.

Loonbedrijf Groenestein.
De heer G. Groenestein heeft aangegeven dat de eigendomsoverdracht van de grond in Eembrugge kan plaatsvinden.
Voorstel:
Notaris opdracht geven over te gaan tot passeren van de akte van levering.

Conform.

Paraplubestemmingsplan Prostitutiebeleid.
Besluit voor opstellen paraplubestemmingsplan nogmaals bekijken. Voorstel:

1. Voorstel voorleggen aan commissie I.

2. Besluit voor opstellen paraplubestemmingsplan intrekken.
Conform;
voorleggen aan commissie II en t.k.n. aan commissie I.
PORTEFEUILLE WETHOUDER DRS A.A.E.M. GROTHAUZEN-ROBEERS

Onderwerp

Besluit

Bibliotheek.
We ontvingen de jaarrekening 2000 van de bibliotheek.

1. Kennisnemen van de jaarrekening 2000 van de bibliotheek.
2. De subsidie voor 2000 definitief vaststellen op fl. 201.000,--.
Beleidsplan Abw, Ioaw en Ioaz 2002.
Ingevolge de Abw, Ioaw en Ioaz is het verplicht om elk jaar een beleidsplan vast te stellen, goed te keuren door de gemeenteraad.


1. Het Beleidsplan Abw, Ioaw en Ioaz 2002 vaststellen.
2. Ter goedkeuring aanbieden aan de raad, via commissie III.
Stichting Thuiszorg Eemland.
De Stichting Thuiszorg Eemland heeft het jaarverslag over 2000 toegezonden.


1. A.v.k.

2. T.k.n. naar commissie III.

Huisvesting Deo et Arti.
Behandeling van het voorstel in commissie III heeft tot een gewijzigd raadsvoorstel geleid.
Voorstel:
Het bijgevoegde, gewijzigd, raadsvoorstel aanbieden aan de raad (september).

Conform.

Terug naar "college van burgemeester en wethouders".

Deel: ' Besluitenlijst van de vergadering van B&W Eemnes '
Lees ook