Euronext Brussels

Informatie onder embargo tot 17u30, vrijdag 28 september

Brussel, 28 september 2001 Persbericht

Slechte resultaten van de Publishing- en de e-services-pool van Best Of Group in eerste halfjaar versnellen beslissing van de Groep om zich te concentreren op Marketing Communications

Overdracht van de niet-strategische activa leveren Best of Group aanzienlijke financiële middelen op, zodat ze haar positie als Belgische marktleider kan verstevigen

De beslissingen van de raad van bestuur van Best Of Group, die sinds augustus 2001 geleid wordt onder het voorzitterschap van Eric Everard, hebben een aanzienlijke weerslag gehad op de resultaten. Op die manier wil de Groep duidelijkere en doorzichtigere informatie geven aan de aandeelhouders. De waarderingsregels voor de afschrijving van de goodwill van de bedrijven die niet tot haar core business behoren, werden gewijzigd. Dat uitte zich in uitzonderlijke afschrijvingen, om de goodwillwaarde af te stemmen op een objectieve wederverkoopwaarde.

In het eerste halfjaar 2001 waren de resultaten van Best Of Group negatief. De Groep haalde een geconsolideerde omzet van 23,68 miljoen euro (115% t.o.v. het eerste halfjaar 2000), een bedrijfsresultaat (EBIT) van -1,49 miljoen euro en een bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en voorzieningenschommelingen (EBITDA) van -0,621 miljoen euro.*

De afschrijving van de goodwill, de waardeverminderingen van de goodwill en de participaties in het eerste halfjaar 2001 bedroeg 3,3 miljoen euro.

De slechte resultaten van Best Of Group zijn hoofdzakelijk te wijten aan twee factoren:


* De crisis in de informatica- en de internetsector hebben een aanzienlijke vertraging veroorzaakt van de reclame- en marketinginvesteringen. In die context hebben de Publishing- en e-services-activiteiten van de Groep hun doelstellingen niet bereikt.


* De concentratie van de Groep op haar core business, Marketing Communications, heeft tot waardeverminderingen bij de andere participaties geleid.

De resultaten van het eerste halfjaar en al deze factoren hebben ertoe geleid dat de Groep haar toekomst wil veiligstellen. Daarvoor moeten fundamentele veranderingen doorgevoerd worden in het beheer van Best Of Group.


* Een nieuwe CEO. Eric Everard, CEO van Artexis, heeft de leiding genomen van Best Of Group. Hij vervangt Jean de Gheldere en krijgt Philippe Gelder naast zich als COO.


* Een nieuw aandeelhouderschap. De controlemaatschappij KIFM heeft 48 % van de aandelen overgenomen van Best Of Group, die voordien in handen waren van Jean de Gheldere. Het aandeelhouderschap van KIFM wordt verdeeld tussen managers van de Marcom-pool van Best Of Group en diverse investeerders, waaronder hoofdaandeelhouder Eric Everard.

Marketing Communications

Het nieuwe managementteam heeft een strategieplan uitgewerkt dat de volgende punten omvat:


* het dienstenaanbod zal voortaan gericht zijn op de core business van de Groep, Marketing en Communicatie. Best Of Group wordt verdeeld in drie polen, zodat ze haar klanten alle mogelijke communicatiediensten kan aanbieden:


* Corporate Communications (public relations, financiële communicatie, interne communicatie, corporate publishing),

* Brand Communications (strategie, reclame en merkbeheer) en
* Marketing Services (promotie, direct marketing, organisatie van evenementen, incentives, ...).

Deze drie polen zullen ondersteund worden door eenheden die gespecialiseerd zijn in een specifieke technologie of tool (CRM, Web, IT, databases, media, multimedia en digitale productie).


* De activa die niet tot de core business van Best Of Group behoren of verliesposten zijn, worden overgedragen. Het stopzetten van de investeringen van participaties van de Best Of Group in CRI, B-Connected, Best Of Publishing, Size Communication, Silicon Forest Management, Mister Super, First Tuesday, WebWare, Finger Print, Publico, Cromozone en Eklektika zou de Groep in staat moeten stellen om in het tweede halfjaar over een positieve cashflow te beschikken van meer dan 3 miljoen euro.


* De verkoop van die activa moet Best Of Group de nodige middelen opleveren om haar positie als Belgische marktleider in Marketing Communications te verstevigen.


* De CRM-activiteiten worden geïntegreerd in DHU, een dochter van Best Of Group die gespecialiseerd is in databasemanagement.


* De internet- en webdesign-activiteiten worden ondergebracht in één enkel gespecialiseerd centrum, The WebFactory.

Dit plan zou de Groep in 2002 een EBIT van 1 miljoen euro moeten opleveren.

Volgens Eric Everard, CEO van Best Of Group: "hebben de investeerders van het eerste uur beslist goede redenen om ontevreden te zijn over de huidige financiële resultaten. Maar de Groep doet er echter alles aan om de balans te zuiveren en om op middellange termijn waarde te creëren voor de aandeelhouders. We mogen ervan uitgaan dat een Marcom-Groep van een dergelijke omvang en zo'n hoge kwaliteit, en met gemotiveerde managers die geïnvesteerd hebben in de onderneming, een mooie toekomst voor de boeg heeft."

Philippe Gelder is naar eigen zeggen "enthousiast te kunnen rekenen op een professioneel directieteam dat zich achter één en hetzelfde kwalitatieve aanbod schaart, Marketing Communications, en dat bereid is nieuwe uitdagingen aan te gaan."

Best Of Group is genoteerd op de beurs van Brussel (Euronext) - ticker BES.

Perscontacten: Corporate Wise, Cathy Schoels of Sandra Van Hauwaert

Tel : + 32 2 775 80 90 - Email : cathy.schoels@equicom.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Best Of Group concentreert zich op Marketing Communications '
Lees ook