LTO Nederland

Open teelten: bestaande regelingen seizoensarbeid voldoende

WLTO kan weinig met arbeidsproject LTO

Donderdag 20 september 2001 - De WLTO vakgroep Akkerbouw, Vollegrondsgroente en Fruitteelt (AVF) ziet geen heil in het project gelegenheidsarbeid van LTO-Nederland. Het is te duur en er is weinig behoefte aan tewerkstellingsvergunningen voor arbeiders van buiten de EU.

Voor de zomer hebben minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelenheid en minister Brinkhorst samen met LTO-Nederland afspraken gemaakt voor het starten van een project om de tijdelijke vraag naar arbeid in de agrarische sector in goede banen te leiden. Vermeend heeft toegezegd dat wanneer ondernemers onvoldoende personeel voor seizoensarbeid in Nederland of Europa kunnen vinden, Arbeidsvoorziening Nederland tewerkstellingsvergunningen kan afgeven voor arbeidskrachten van buiten de EU. Een proefproject in Brabant en Limburg heeft bemoedigende resultaten laten zien. De ZLTO heeft goede ervaringen opgedaan met een commercieel arbeidsbureau dat de aanvragen begeleidt.
De WLTO erkent het nut van het proefproject voor deze provincies, maar ziet er geen heil in voor haar eigen werkgebied. De bezwaren leven vooral bij de open teelten. De vakgroep AVF heeft moeite met de kosten die de sectoren moeten maken. Het project kost 6 miljoen gulden, waarvan de sectoren 7 ton moeten ophoesten.
Volgens Ben Hakvoort, vakgroepvoorzitter AVF, is er bovendien geen behoefte aan het proefproject. Bedrijven redden zich wel met de bestaande regelingen voor gelegenheidsarbeid.
Niet in de laatste plaats heeft de aanpak van arbeidstekorten te leiden onder negatieve ervaringen uit het verleden.

Procedure
De WLTO signaleert verder problemen met de aanvragen, die het succes van het arbeidsproject in de weg staan. De ondernemer die personeel wil werven via een tewerkstellingsvergunning, moet 13 weken van tevoren beginnen met zijn aanvraag. Vooral voor de open teelten is dit niet werkbaar, volgens Teun de Waard, vakgroepsecretaris Akkerbouw, Vollegrondsgroente en Fruitteelt van de WLTO. Door nat of droog weer kunnen teelten zomaar een paar weken verschuiven. De aanmelding bestaat uit een uitgebreid stappenplan. In zo'n papierwinkel kan een ondernemer volgens Teun de Waard, vakgroepsecretaris AFV al snel een fout maken. Het is bijna niet te doen om de procedure waterdicht te krijgen. Er mag geen enkel foutje worden gemaakt. De WLTO pleit dan ook voor een eenvoudigere procedure. Volgens Arend Pieterse, medewerker Economisch Sociaal Beleid van de WLTO, leveren ondernemers inderdaad wel eens onvolledige dossiers in, maar ligt een deel van het probleem bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In Zoetermeer doen ze te lang over het behandelen van de aanvragen. Daarnaast handelt Vermeend tegenstrijdig. Zodra een ondernemer personeel werft buiten de EU, roept de minister dat eerst een beroep moet worden gedaan op de 700.000 werklozen in de kaartenbakken van de Nederlandse arbeidsbureaus. Zo zitten de tewerkstellingsvergunningen en het werkloosheidsbeleid elkaar in de weg.
Op 28 september bepalen de vakgroepvoorzitters hun definitieve standpunt.

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: westweek@wlto.nl

(Auteur: Redactie Westweek)

Deel: ' Bestaande regelingen seizoensarbeid voldoende '
Lees ook