Technische Universiteit Eindhoven


31 mei 1999

Beste afstudeerrapporten van TU Eindhoven
Marco van de Bergh en Kees Verhoeven winnen Mignot-prijzen

De Mignot-prijzen voor de beste afstudeerscripties van de Technische Universiteit Eindhoven van het afgelopen jaar gaan naar ir. M.P.H. (Marco) van de Bergh en ir. J.C.J. (Kees) Verhoeven. Elektrotechnisch ingenieur Marco van de Bergh wint de eerste prijs, oorkonde en een bedrag van achtduizend gulden, met een 'monitor system' voor optische telecommunicatienetwerken (glasvezelnetwerken). Zijn afstudeerwerk bij KPN Research heeft geleid tot een Europese octrooi-aanvraag, waarbij Marco van de Bergh vermeld is als eerste uitvinder. Onlangs is het octrooi verleend.
Kees Verhoeven studeerde af bij de faculteit Wiskunde en Informatica van de TUE op een wiskundige modellering en numerieke simulatie van het laserboorproces voor schoepen van gasturbines. Hij verrichtte dit afstudeerwerk bij de TUE in opdracht van Eldim, een bedrijf in Lomm dat o.a. delen van turbinemotoren fabriceert. Verhoeven wint de tweede prijs, oorkonde en bedrag van vierduizend gulden.

De Mignot-prijzen worden jaarlijks uitgereikt voor de beste afstudeerverslagen van de TU Eindhoven. Het gaat om innoverend onderzoek voor de industrie. In 1998 leverde de TU Eindhoven ruim 800 ingenieurs af. De Eindhovense universiteit telt 5.200 studenten.

Nieuw meetapparaat
Marco van de Bergh (23 jaar) deed zijn afstudeerwerk 'A novel way to monitor DWDM channels' bij KPN Research in Leidschendam. (DWDM = Density Wavelength Division Multiplexing). DWDM is een manier om gelijktijdig via meerdere optische golflengten, ook wel DWDM-kanalen genoemd, data over een glasvezelkabel te transporteren.
In het makkelijk toegankelijk rapport beschrijft ir. Van de Bergh de ontwikkeling van een 'goedkoop' DWDM-monitor-systeem. Dit nieuwe meetapparaat wordt gebruikt om de kwaliteit van de DWDM-kanalen in het BOLERO-netwerk te meten. Het 'Beheer Optische Laag Experimenteel Onderzoek' (BOLERO)-netwerk is een optisch netwerk dat bij KPN Research is opgezet voor o.a. demonstratiedoeleinden. Ook wordt dit netwerk gebruikt voor het testen van nieuwe optische componenten voor dergelijke netwerken. Ir. Van de Bergh woont in Susteren en is nu werkzaam bij Libertel.

Boren met laser
Dat lasers worden gebruikt als gereedschap voor materiaalbewerking is geen nieuws. Dankzij de geconcentreerde en contactloze
energie-overdracht kunnen lasers ook gebruikt worden bij het boren van gaten in rotorbladen van gasturbines. Zo ook bij het bedrijf Eldim, dat zocht naar een betere beheersing van het boorproces. Die beheersing is van essentieel belang voor de concurrentiepositie van het bedrijf.
Het boren van gaten in rotorbladen is nodig, omdat die bladen blootgesteld worden aan zeer hoge thermische belasting ten gevolge van de hitte van het gas uit de verbrandingskamer van de turbine. Dit leidt tot ongewenst hoge materiaalspanningen. Vandaar dat er koeling plaatsvindt door lucht van relatief lage temperatuur door de gaten in de rotorbladen te blazen. De gaten boren met een 'gewone' diamantboor is technisch nagenoeg onmogelijk. Allereerst zijn de rotorbladen gemaakt van een zeer harde superlegering en bovendien zijn de gaten (diameter ca. 1 millimeter) erg klein. Een goed alternatief van genoemde conventionele techniek is het zgn. Laser percussion drilling, het boren met behulp van een speciale lasertechniek. Bij dit boorproces worden meerdere laserschoten op het materiaal afgevuurd waardoor er een klein gat ontstaat. Tijdens dit boorproces treden tegelijk verschillende fysische verschijnselen op, waarop hier niet verder wordt ingegaan. Omdat er geen simulatieprogramma's bestaan, heeft Kees Verhoeven in zijn afstudeerverslag een opzet geleverd voor een wiskundige modellering en numerieke simulatie van het laserboorproces. Ir. Kees Verhoeven (23 jaar) uit Lage Mierde is op basis van zijn scriptie 'Modelling of a laser percussion drilling process' sinds vorig jaar augustus aan de faculteit Wiskunde en Informatica bezig met een door Eldim betaald promotie-onderzoek op dit vakgebied.

Stichting Mignot Fonds
De Stichting Mignot Fonds, opgericht in 1985, wil studenten en pas afgestudeerden van de TUE faciliteiten bieden voor projecten binnen bedrijven in ons land, gericht op de verbetering van de organisatie, de productie, het produkt en/of het management in deze bedrijven. Behalve het jaarlijks beschikbaar stellen van prijzen geeft de Stichting publicaties uit en geeft zij financiële steun ten behoeve van onderzoek.


UITNODIGING

Graag nodig ik mediavertegenwoordigers uit voor de prijsuitreiking op vrijdag 4 juni om vier uur in het Bestuursgebouw van de TUE. Gelieve uw komst aan te kondigen bij Cees van Keulen,
mediavoorlichter, telefoon 040 - 247 4061,
e-mail: c.t.f.v.keulen@tue.nl

Deel: ' Beste afstudeerrapporten van TU Eindhoven bekend '
Lees ook