Gemeente Helmond


28 september 2001
Brandevoort: wijk van niveau

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft een studie verricht onder dertien Vinexlocaties, waaronder Brandevoort. Deze Helmondse wijk kwam daarbij als beste uit de bus.

De dertien locaties zijn onderling met elkaar vergeleken. De onderzoekers constateren dat Brandevoort met name opvalt door de sterke stedenbouwkundige opzet en regie. Daarnaast is er aandacht voor ecologie en waterbeheer. "Dit zorgt ervoor dat deze wijk over de hele linie hoog scoort ten opzichte van andere Vinexwijken. Brandevoort is een wijk van niveau. In alle kwaliteitseisen die aan Vinexwijken worden gesteld, scoort Brandevoort erg hoog. Vanuit de optiek van het cultuurlandschap staat de wijk zelfs nummer 1", aldus de onderzoekers. Ook de strakke regie van de architectuur van de woningen, de vormgeving van de openbare ruimte en de inrichting van het landschap wordt geprezen.

Vinex staat voor Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra. De rijksoverheid heeft bepaald dat tussen 1995 en 2005 750.000 woningen moeten worden gebouwd. De Vinexwijken zouden anders en stedelijker worden dan de nieuwbouwwijken uit vorige tijdperken. Veelgehoorde kritiek is dat de huidige Vinexwijk saai en monotoon is. Dat Brandevoort de toets der kritiek kan weerstaan, is ook nu weer gebleken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Beste uitslag Helmondse wijk Brandevoort bij Vinextest '
Lees ook