Gemeente Antwerpen

Bestek voor de bestratingswerken Rubenslei goedgekeurd.

Het college keurde in zitting van 30 december 1998 het bestek goed voor de aanleg van fietspaden in de Rubenslei. Voor deze werken, geraamd op 8 574 350 BEF, wordt een openbare aanbesteding uitgeschreven.

De gunning van de werken zal afhankelijk zijn van een gunstige evaluatie van de proefopstelling. De proefopstelling en eventuele kortere invoegstroken blijven behouden in de maanden januari en februari. Concrete afspraken worden gemaakt tegen de gemeenteraad van 18 januari 1999.

Contactpersoon: Jan Verhaert, stedelijk ontwikkelingsbedrijf, Desguinlei 33 te 2018 Antwerpen, tel 244 51 90.

laatst bijgewerkt op 7 januari 1999 - bedrijfseenheid informatie en districtswerking van de stad Antwerpen - e-mail: info@antwerpen.be

Deel: ' Bestek bestratingswerken Rubenslei Antwerpen goedgekeurd '
Lees ook