Gemeente 's-Hertogenbosch

Uitspraak Raad van State maakt bestemmingsplan De Groote Wielen onherroepelijk

wo 05 september 2001

Met de uitspraak van 29 augustus jongstleden van de Raad van State is, op enkele kleine onderdelen na, het bestemmingsplan De Groote Wielen onherroepelijk geworden. Daarmee is, na de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad en de goedkeuring daarvan door de provincie Noord-Brabant, nu door de Raad van State groen licht gegeven voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe woonwijk.

De Raad van State heeft alleen aangegeven dat er een meer gedetailleerde regeling moet komen voor de ontsluiting van Intratuin op de nieuwe westelijke randweg en voor de hoogte van een toekomstig woningblok. Nog dit jaar wordt een herziening van het bestemmingsplan in procedure gebracht.Deel: ' Bestemmingsplan De Groote Wielen Den Bosch onherroepelijk '
Lees ook