< terug

Hoogezand, 27 januari 2000

BESTEMMINGSPLAN DE VOSHOLEN GROTENDEELS GOEDGEKEURD Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen hebben een besluit genomen over het bestemmingsplan De Vosholen dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft ingediend.

GS hebben, met uitzondering van een klein gedeelte, goedkeuring verleend aan het bestemmingsplan. Hierdoor kan de bouw in de Vosholen volgens plan verlopen.

Het gedeelte waarvoor geen goedkeuring is verleend ligt aan de noord-oostkant van het plan. Het betreft de aansluiting van de Klinker op de Middenstraat. De plannen voor dit oostelijk deel van

De Vosholen, waarbinnen waarschijnlijk de Klinker wordt doorgetrokken, zijn nog niet uitgewerkt.

De komende periode wordt onderzocht op welke wijze de Klinker in zuidelijke richting kan worden verlengd.

Eén van de mogelijkheden om dit te realiseren omvat de aanleg van een tunnel onder de spoorlijn en de Middenstraat. Naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen van enkele bewoners was deze optie toegevoegd bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Gedeputeerde Staten hebben dit gedeelte van het bestemmingsplan niet goedgekeurd, omdat zij van mening zijn dat hiervoor ontheffing op basis van de wet geluidhinder noodzakelijk is voordat het plan wordt vastgesteld. Dit staat de planvorming echter niet in de weg. De komende periode worden de plannen voor het oostelijk deel van De Vosholen nader uitgewerkt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bestemmingsplan De Vosholen Hoogezand goedgekeurd '




Lees ook