Ingezonden persbericht


Persbericht

uitspraak Raad van State bestemmingsplanprocedure Sion - 't Haantje

Bestemmingsplan en exploitatieplan Sion - 't Haantje (RijswijkBuiten) onherroepelijk.

Definitief groen licht voor RijswijkBuiten.

De Raad van State heeft op vandaag, 27 november, einduitspraak gedaan over het bestemmingsplan Sion - 't Haantje (RijswijkBuiten). Hiermee is een einde gekomen aan een lange beroepsprocedure. Op 24 oktober vorig jaar had de Raad van State nog een tussenuitspraak gedaan, waarin de gemeenteraad was opgedragen een herstelbesluit te nemen. Aan die opdracht heeft de gemeenteraad voldaan. Op grond van het herstelbesluit van de gemeenteraad is het bestemmingsplan deels gewijzigd en het exploitatieplan nader gemotiveerd. De Raad van State heeft alle daartegen ingestelde beroepen ongegrond verklaard. Dit houdt in dat zowel het bestemmingsplan als het exploitatieplan nu onherroepelijk zijn geworden. Heel goed nieuws dus. Want voor alle ruimtelijke ontwikkelingen in RijswijkBuiten staat het licht nu definitief op groen!

RijswijkBuiten

In de komende 10 jaar verandert de zuidkant van Rijswijk compleet. Tussen nu en 2023 worden er 3.500 woningen gerealiseerd in Sion en 't Haantje. RijswijkBuiten wordt een wijk die in het oog springt. Een wijk voor en van iedereen, maar bovenal een duurzame wijk. Energiezuinig en dat ziet men terug in de energierekening. Maar ook duurzaam door de ruime opzet, standaard 2 parkeerplaatsen per woning, de groene omgeving en het water in het gebied. www.rijswijkbuiten.nl

EINDE PERSBERICHT

Deel: ' Bestemmingsplan en exploitatieplan Sion - 't Haantje onherroepelijk '


Lees ook