Gemeente Stadskanaal

Voorontwerp bestemmingsplan geluidszone industrielawaai
5 september 2001

Als gevolg van het bestemmingsplan "Bedrijvenpark Stadskanaal" verandert de geluidszone rond het industrieterrein. De nieuwe zone loopt door een aantal, aan het "Bedrijvenpark Stadskanaal" grenzende bestemmingsplannen. De verschillende, aangrenzende bestemmingsplannen dienen op elkaar te zijn afgestemd en worden daarom partieel gewijzigd. Op de plankaart van de aangrenzende bestemmingsplannen is de geluidszone vanwege industrielawaai aangegeven. Verder worden enkele voorschriften gesteld.

Het voorontwerp bestemmingsplan Geluidszone industrielawaai ligt met ingang van 7 september 2001 gedurende vier weken ter inzage in het publieksbureau van het gemeentehuis.
Gedurende deze periode kunt u een zienswijze over het voorontwerp indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.
Als u vragen over het voorontwerp heeft, kunt u contact opnemen met de heer P.J. Arkema van de dienst Stadskanaal-binnen. Zijn directe telefoonummer is (0599) 631 642.

Deel: ' Bestemmingsplan geluidszone industrielawaai in Stadskanaal '
Lees ook