Gemeente Rotterdam


Bestemmingsplan vijfde herziening Het Nieuwe Westen (Nozeman) naar Raad

(8-2) De vijfde herziening van het bestemmingsplan 'Het Nieuwe Westen' wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad. Het plan betreft het binnenterrein van het bouwblok dat wordt gevormd door de Nozemanstraat, de Hooidrift, de Vierambachtstraat en de Heemraadssingel en een aantal panden aan de Nozemanstraat. Op het binnenterrein liggen nu twee schoolgebouwen, langs de Nozemanstraat liggen voornamelijk woningen.
In het herziene bestemmingsplan is aan het pand Heemraadssinel 189 een woonbestemming toegekend. De school wordt nieuw gebouwd en zo dicht mogelijk bij de Nozemanstraat gepositioneerd. Een gedeelte van de bestaande bebouwing langs de Nozemanstraat wordt tezijnertijd vervangen door nieuwbouw. Er worden minder woningen teruggebouwd wardoor een ruim binnenterrein en meer speelruimte voor kinderen ontstaat. De entree van de school wordt verplaatst naar de Nozemanstraat. In de Nozemanstraat worden op de begane grond functies gerealiseerd met een directe relatie tot de school, zoals peuterspeelzalen, waardoor de bebouwing en de school beter op elkaar aansluiten.
Het plan is opgenomen in het Bouw- en Investeringsprogramma 1997-2001. De kosten van de nieuwbouw van het schoolgebouw worden gedekt door het Ministerie van Onderwijs.
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen nadat de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Grondzaken en de raadscommissie voor Sociale Vernieuwing,Volkshuisvesting en Allochtonenbeleid positief over het plan adviseerden.

Deel: ' Bestemmingsplan herziening Nieuwe Westen R'dam naar Raad '
Lees ook