Actueel

Bestemmingsplan voor 6500 woningen afgekeurd door Raad van State
Bron: Projectbureau Bistro Utrecht

Datum actualiteit: 22-05-2002

Het plan heeft betrekking op een gebied aan de zuidwestzijde van Arnhem, ten westen van de bestaande wijken Elderveld en De Laar-west en voorziet in de aanleg van de nieuwe woonwijk "Schuytgraaf". Met het plan wordt onder meer beoogd de bouw van ongeveer 6.500 woningen mogelijk te maken.
Bij het bestreden besluit van 8 februari 2000 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland het plan goedgekeurd

Uit vier varianten voor een ontsluitingsweg is uiteindelijk gekozen voor een verbreding van de Burgemeester Matsersingel, de enige externe ontsluitingsweg van het plangebied, die een gedeelte zal vormen van de N837, welke Arnhem zal verbinden met de rijksweg A50 bij Heteren. Dit zal de enige ontsluiting vormen.
Gedeputeerde Staten geven wél aan dat het autogebruik teruggedrongen zal moeten worden om hiermee te kunnen volstaan.

In het besluit is geen verkeerskundige onderbouwing voor het plan opgenomen. Ook is duidelijk geworden dat files op korte of langere termijn waarschijnlijk zijn. De Afdeling oordeelt dan ook dat het besluit onvoldoende gemotiveerd is.
De goedkeuring van het bestemmingsplan wordt vernietigd.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE2849
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Bestemmingsplan voor 6500 woningen afgekeurd door Raad van State '
Lees ook