Gemeente Woudrichem

27/05/2002
Bestemmingsplan voor de Vesting Woudrichem in ontwikkeling. Plannotitie: "Behoud door ontwikkeling" vanaf 3 juni 2002 openbaar.

Nieuw bestemmingsplan voor de vesting Woudrichem. Er is een nieuw bestemmingsplan voor de vesting Woudrichem in ontwikkeling. Naar aanleiding van een eerdere inspraakronde is er een plannotitie opgesteld onder de naam: "Behoud door ontwikkeling". Iedereen die zich betrokken voelt bij de vesting kan over de verdere ontwikkeling van het bestemmingsplan meepraten en meedenken. U wordt in de gelegenheid wordt gesteld op de plannotitie te reageren. De reacties zullen dan worden betrokken bij het opstellen van het bestemmingsplan. De notitie kan hiervoor met ingang van 3 juni 2002 gedurende vier weken tijdens kantooruren worden ingezien op de afdeling Volkshuishuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, of worden gedownload vanaf de website. Voor het inzien van de notitie buiten kantooruren of voor het geven van een mondelinge reactie kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via nummer (0183) 308173. Gedurende deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling op de plannotitie reageren bij burgemeester en wethouders van Woudrichem, Postbus 6, 4285 ZG Woudrichem of reageren via het reactieformulier. Lees meer

Deel: ' Bestemmingsplan voor de Vesting Woudrichem in ontwikkeling '
Lees ook