Gemeente Kesteren


Nieuws

Bestemmingsplannen 12 juni 2002

- aanvraag om vrijstelling voor de bouw van een verenigingshal op het Sportveldencomplex ´De Leede´. Deze verenigingshal zal worden gebruikt door de korfbalvereniging en voor het bewegingsonderwijs van het Van Lodensteincollege en Helicon. De hal wordt achter op het terrein nabij de Hoofdstraat (N320) gesitueerd;

- aanvraag om vrijstelling voor de bouw van een supermarkt, vier dagwinkels met daarboven 16 appartementen aan de Dorpsstraat te Opheusden. Aan de achterzijde zullen parkeerplaatsen worden aangelegd.

Ter inzage: van 13 juni t/m 10 juli 2002 bij de vakbalie bouwen en milieu
Schriftelijke zienswijze: gedurende inzagetermijn bij burgemeester en wethouders

Zoekwoorden:

Deel: ' Bestemmingsplannen gemeente Kesteren '
Lees ook