Gemeente Rheden

Nieuws (01-10-99)

.Bestemmingsplanwijziging Laag Soeren

Woninguitbreiding voor lichamelijk gehandicapte mogelijk

Wanneer iemand zijn woning wil uitbreiden, moet deze uitbreiding voldoen aan regels. Zo moet bijvoorbeeld het bestemmingsplan die uitbreiding toestaan. In alle gemeentelijke bestemmingsplannen voor de bebouwde kom is, op één uitzondering na, een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen voor woninguitbreiding voor de huisvesting van lichamelijk gehandicapten. Dit betekent dat, mits wordt voldaan aan alle regels, woninguitbreiding met maximaal 35 vierkante meter voor hun huisvesting altijd mogelijk is.

Bestemmingsplan Laag Soeren

Alleen in het bestemmingsplan Laag Soeren is deze woninguitbreiding niet mogelijk als de kavel de bestemming tuinen heeft. Burgemeester en wethouders stellen nu voor het bestemmingsplan te wijzigen en woninguitbreiding ten behoeve van huisvesting van een lichamelijk gehandicapte ook hier mogelijk te maken.

Inzage en inspraak

Het conceptbestemmingsplan ligt tot en met woensdag 27 oktober ter inzage bij het Publieksbureau in De Steeg en bij het Service Centrum in Dieren. Tot deze datum kunt u reageren op het plan. Stuur uw reactie naar Bureau Communicatie van de gemeente Rheden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T. ten Dam van bureau Stedenbouw. Zijn telefoonnummer is (026) 49 76 441.

Deel: ' Bestemmingsplanwijziging Laag Soeren '
Lees ook