Gemeente Kesteren


Nieuws

Bestemminsplannen rbc 19 juni 2002
Artikel 15 Wet RO

· Broekdijk 33a te Kesteren verlening vrijstelling van de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied 1978/Buitengebied Herziening 2000-4, voor het plaatsen van een GSM-installatie in/onder een hoogspanningsmast.

Inzage: vanaf 19 juni, gedurende vier weken, bij de balie grondgebiedzaken
Mondelinge en schriftelijke bedenkingen: tijdens inzagetermijn, bij burgemeester en wethouders

Artikel 19, lid 3, Wet RO

· Wethouder Van Lentstraat 2 te Echteld verlening vrijstelling voor uitbreiden woning

· Wethouder Lavierenstraat 21 te Ochten verlening vrijstelling voor plaatsen tuinhuisje

Inzage: vanaf 19 juni, gedurende vier weken, bij de balie grondgebiedzaken
Schriftelijke zienswijzen: tijdens inzagetermijn, bij burgemeester en wethouders

Zoekwoorden:

Deel: ' Bestemminsplannen gemeente Kesteren '




Lees ook