Copyright, Fan Generated Contents, and Open Society in China

Dhr. Tianxiang He, LL.M

Trefwoorden: piraterij, auteursrecht, redelijk gebruik, fancreativiteit, maatschappelijke betrokkenheid

“Copyright, Fan Generated Contents, and Open Society in China: Towards an Open Innovation Mechanisms of Copyrighted Contents with Fans"

Vrijdag 1 juli 2016, 10.00 uur

Promotor: prof.dr. A. Kamperman Sanders

Co-promotor: dr. A. Ramalho

Het bestrijden van piraterij lijkt in het digitale tijdperk het belangrijkste doel van het auteursrecht te zijn. De meeste creaties van fans zijn zonder toestemming gemaakt en maken daarom in China, de Verenigde Staten en Japan mogelijk inbreuk op auteursrechten, als er een aanklacht wordt ingediend. Ondanks dit juridische aspect tolereren in de praktijk veel auteursrechthebbenden ze echter omdat de fancultuur al lang een onderdeel is van de auteursrechtelijk gerelateerde handel en de activiteiten en creaties van fans de rechthebbenden voordeel kunnen opleveren. Naast de economische voordelen kunnen vele online activiteiten van fans bovendien maatschappelijke betrokkenheid bevorderen. Gezien de endemische problemen die buitenlandse auteursrechthebbenden ondervinden op de Chinese markt, zoals de strenge culturele censuur en importquota, kunnen fan-activiteiten en -creaties heel nuttig zijn om de Chinese markt te bewerken en een open samenleving te bevorderen, wat op lange termijn stabiele inkomsten kan opleveren. In plaats van de huidige aanpak, waarbij het gebruik van beschermd materiaal door fans als diefstal wordt behandeld, zouden auteursrechthebbenden en wetgevers onderscheid moeten maken tussen creatieve fans en commerciële piraten, en het potentieel van dit soort creatievelingen moeten ontsluiten.

Deel: ' Bestrijden van piraterij in het digitale tijdperk '
Lees ook