Gemeente Sneek


Bestrijding iepziekte

BESTRIJDING IEPZIEKTE SNEEK Komende maandag gaat de gemeente Sneek weer los met de bestrijding van iepziekte. Dit jaar blijken vooral aan de zuidkant van de stad veel bomen te zijn aangetast, vandaar dat vooral in het Sneekermeergebied veel zieke bomen verwijderd zullen worden. De iepziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die zich in de houtvaten van de boom vermenigvuldigt, waardoor deze verstopt raken, transport van water en voedingstoffen belemmerd wordt en de iep langzaam doodgaat. De schimmel wordt overgebracht door de iepenspintkever. Het spoedig verwijderen van zieke iepen is van groot belang om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregel is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

15-6-2002

Deel: ' Bestrijding iepziekte Sneek '
Lees ook