Gemeente Axel


BESTRIJDING VAN HONDENPOEP

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat inwoners de vervuiling door hondenpoep als een van de grootste problemen uit hun directe woonomgeving ervaren. Iedereen vindt hondenpoep op de stoep of in het gras vies, bovendien is het ongezond. Om het probleem van hondenpoep op te lossen en te voorkomen, is het noodzakelijk dat niet alleen de hond, maar ook de baas of bazin 'zindelijk' is. Die moet er immers voor zorgen dat de hondenpoep netjes wordt opgeruimd!

De bijzondere opsporingsambtenaar van de gemeente Axel ziet erop toe dat hondenbezitters zich houden aan het opruimen van hondenpoep. Binnen de bebouwde kom mag een hond zijn behoefte uitsluitend doen op een hondenuitlaatterrein. Op andere plaatsen is dit verboden volgens artikel 2.4.17 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De hondenuitlaattereinen zijn aangegeven met groene borden. De boete voor het NIET opruimen van hondenpoep bedraagt f. 60,00 ( 27,23)!

Aan de lijn
Het is binnen de bebouwde kom bovendien verplicht om honden aan de lijn te houden. De hondenbezitter heeft zo meer controle over het dier dan wanneer de hond los loopt en kan beter bepalen op welke plaats het dier zijn behoefte doet. Mensen die niet erg gesteld zijn op honden of er bang voor zijn, geeft het een veiliger gevoel. Wanneer een hondenbezitter de hond binnen de bebouwde kom NIET aangelijnd houdt, riskeert hij een boete van f. 60,00 ( 27,23)!

Folders
De Bond tot Bescherming van Honden heeft een aantal folders uitgebracht over de zorg voor honden. Thema's zijn onder meer: blaffende honden, loslopende honden en hondenpoep. De folders zijn verkrijgbaar in het stadhuis, Markt 1 te Axel, en te bestellen bij de Bond, telefoon 070-3388538, fax 3388537, e-mail: dogs@worldonline.nl. Kijk ook op de website www.hondenbescherming.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Bestrijding van hondenpoep in gemeente Axel '
Lees ook