Dienst Binnenstad AmsterdamBestuur Centrum houdt vast aan Spuistraat

Op voordracht van stadsdeelwethouder Guido Frankfurther heeft het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam-Centrum vandaag besloten vast te houden aan de herprofilering Spuistraat binnen de eerder vastgestelde Stedelijke Randvoorwaarden. Het Dagelijks Bestuur reageert hiermee op het verzoek van de VVD om de stadshartlus alsnog naar de Nieuwezijds Voorburgwal te verleggen.

De belangrijkste reden is het feit dat de gemeenteraad reeds in 1999 heeft besloten de stadshartlus via de Spuistraat te laten lopen en het Hoofdnet Auto niet te verplaatsen naar de Nieuwezijds Voorburgwal. Het Dagelijks Bestuur kiest daarmee voor bestuurlijke continuïteit. Daarnaast kost de verlegging van de stadshartlus naar de Nieuwezijds Voorburgwal zeker meer geld. Dit geld is niet beschikbaar.

Verkeersonderzoek heeft uitgewezen dat de Spuistraat de beste optie is om zowel de doorstroming van het autoverkeer als het openbaar vervoer én de veiligheid van fietsers en voetgangers te garanderen. Guido Frankfurther:

"We willen echt vasthouden aan de Spuistraat. Als je het hoofdnet naar de Nieuwezijds Voorburgwal verplaatst wordt het oversteken voor de voetgangers bij Magna Plaza erg gevaarlijk. Daarnaast moeten dan de trambanen van het Spui tot het Koningsplein weer verplaatst worden om het hoofdnet auto op de Nieuwezijds Voorburgwal te kunnen aanleggen. Deze extra kosten zijn aanzienlijk, want die tramrails liggen er pas een jaar".

Donderdag 26 september a.s. buigt de Commissie Inrichting Openbare Ruimte zich over deze kwestie. De geplande start van de herinrichting Spuistraat is voorjaar 2003.


Deel: ' Bestuur Centrum A'dam houdt vast aan herprofilering Spuistraat '


Lees ook