Provincie Drenthe

Bestuur Drentse Taol geïnstalleerd

Assen, 13 juli 2001
Persberichtnummer 01-069Op donderdagavond 12 juli jl. heeft de provincie Drenthe het nieuwe bestuur van het streektaalinstituut Drentse Taol geïnstalleerd. Dit zevenkoppige bestuur gaat van Drentse Taol een zelfstandige stichting maken met een nieuw elan. Vorige week heeft gedeputeerde staten het bestuur benoemd. Het gaat om de heer H.J. Dik uit Vries, de heer F. Gerrits uit Borger, mevrouw M. Hofsteenge uit Emmen, de heer K. Koops uit Schipborg, de heer L. Koops uit Grolloo, de heer A.E.M.L. van Reydt uit Emmen en de heer K.B. Schelhaas uit Hoogeveen. De heer Schelhaas is voorzitter van het instituut. Drentse Taol bevordert het actief gebruik van het Drents, onder meer door het organiseren van cursussen Drents en activiteiten en onderzoek op het gebied van de streektaal. Drentse Taol wordt jaarlijks gesubsidieerd door de provincie Drenthe met een bedrag van 395.000 gulden (179.243 euro).

Bestuur Drentse Taol installeerd

Dunderdagaovend 12 juli jl. hef de Previncie Drenthe het neie bestuur van het streektaolinstituut Drentse Taol installeerd. Dit zeuvenkoppige bestuur giet van Drentse Taol een zölfstandige stichting met een nei elan maoken. Vleden week hef Gedippeteerde Staoten het bestuur benuumd. Het giet um de manlu H. J. Dik uut Vreis, F. Gerrits uut Börger, K. Koops uut Schipbörg, L. Koops uut Grol, A.E.M.L. van Reydt uut Emmen en K.B. Schelhaas uut 't Hogevene, en vrouw M. Hofsteenge uut Emmen. De veurzitter van het bestuur is de heer K.B. Schelhaas.
Drentse Taol fietert het actief gebruuk van het Drents an, under meer deur het organiseren van cursussen Drents en activiteiten en underzuuk op het gebied van de streektaol. Drentse Taol wordt jaorlijks deur de Previncie Drenthe subsidieerd met een bedrag van 395.000 gulden (179.243 euro).Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Bestuur Drentse Taol geïnstalleerd '
Lees ook