Nederlands Huisartsen Genootschap


Beleidsplan NHG-Supervisie 1998-2003

NHG-nieuwsbericht van 28-01-1999.

Het Algemeen Bestuur van het NHG heeft deze maand het Beleidsplan NHG-Supervisie 1998-2003 aangenomen. Een van de voornemens is dat er meer bekendheid zal worden gegeven aan supervisie als leermethode ter ondersteuning van het professioneel functioneren als huisarts. Verder wordt als experiment in één regio gestart met het jaarlijks aanschrijven van alle huisartsen die zes tot acht jaar eerder zijn afgestudeerd, om hun te wijzen op de mogelijkheid supervisie te doen. Daarbij wordt het 'opfriskarakter' van supervisie benadrukt en het beeld weggenomen dat supervisie is bedoeld voor huisartsen die 'in de problemen' zitten. Meer informatie over het Beleidsplan NHG-Supervisie 1998-2003 kunt u krijgen bij het secretariaat van de NHG-Afdeling Deskundigheidsbevordering.

© copyright NHG 1999

Deel: ' Bestuur NHG neemt Beleidsplan NHG-Supervisie 1998-2003 aan '
Lees ook