Politiebond ACP


Bonsbestuur ACP Akkoord met CAO

Materieel geen verslechtering t.o.v. akkoord 16 januari

Leusden, 5 februari 1999

Het bondsbestuur van de ACP is gisteren akkoord gegaan met het uiteindelijke onderhandelingsakkoord tussen de bonden en Minister Peper.

Voornaamste punt was voor de ACP-leden dat er een principeakkoord lag, waar niet aan getornd mocht worden. Technische aanpassingen die toegevoegd zijn aan het oorspronkelijke akkoord hebben geen nadelige gevolgen voor de individuele rechtspositie in vergelijking met het oorspronkelijke akkoord.

Het probleem van Minister Peper (de 35 miljoen te kort) is opgelost doordat de Minister en de korpsbeheerders met de bonden gezamenlijk ten aanzien van de financiën, ruimte hebben gecreëerd.

Voor de bonden betekent dit dat de reservering ten aanzien van de uitkomsten van het onderzoek FUWA ATH is geschrapt. Hierbij is vastgelegd dat als er ATH-medewerkers hoger gewaardeerd moeten worden, dit onverkort geëffectueerd wordt. De verhoging van de O.T. (een afspraak uit 1995) is voor 1999 eenmalig bevroren. 1 januari 2000 gaat de verhoging wel door.

Alle overige kosten worden op de begroting van BZK gezet.

De zogenaamde Peper-periodiek gaat voor iedereen gewoon door! De ter discussie gestelde bovenmatige verhoging in schalen 7 en 8 worden middels een politie-flexibiliteitstoeslag (PFT) verweven in het salaris. Dit geldt voor iedereen in deze schalen dus ook voor ATH-medewerkers. Hierbij is dus niet de rang of functie van belang maar slechts de schaal 7/8.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bestuur politiebond ACP Akkoord met CAO '
Lees ook