Bestuur Presikhaaf besluit activiteiten over te dragen aan Scalabor


Arnhem, 20171222 -- Het Algemeen Bestuur van Presikhaaf Bedrijven, waarin 10 gemeenten uit Midden-Gelderland zijn vertegenwoordigd, heeft tijdens haar vergadering van 22 december besloten om de activiteiten van Presikhaaf Bedrijven per 1 januari 2018 over te dragen aan Scalabor B.V.

In de afgelopen periode is door alle betrokkenen hard gewerkt om naast een zorgvuldige fase van besluitvorming door de verschillende gemeenteraden, ook te zorgen voor een adequate praktische overdracht. Met de overdracht van activiteiten aan het arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor wordt de werkgelegenheid van ruim 2700 medewerkers met een SW-dienstverband bij Presikhaaf Bedrijven, gegarandeerd. Met de nadruk op de arbeidsontwikkeling van medewerkers, gaat Scalabor zorgen voor de begeleiding en ondersteuning van medewerkers in het werk voor en bij ondernemers in de regio.

Werkgeverschap
De gemeenschappelijke regeling van 10 gemeenten in Midden-Gelderland blijft verantwoordelijk voor het werkgeverschap van de SW-medewerkers. De gemeentelijke uitvoeringstaken voor de Wsw worden per 1 januari 2018 toegewezen aan Scalabor B.V.

Participatiewet
Omdat er geen instroom meer mogelijk is in de Sociale werkvoorziening kunnen werkzoekenden die ook de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding nodig hebben via de Participatiewet (P-wet) geholpen worden. Scalabor gaat als arbeidsontwikkelbedrijf ook inwoners uit Arnhem helpen die tijdelijk of structureel vanuit de P-wet begeleiding nodig hebben bij arbeidsbemiddeling en -ontwikkeling. Scalabor heeft de ambitie om dit (in samenwerking) ook te organiseren voor werkzoekenden vanuit de P-wet bij de regiogemeenten.

Werkgelegenheid
Het besluit om de activiteiten van Presikhaaf Bedrijven over te dragen aan Scalabor komt een jaar nadat het bestuur besloot om de onderhandelingen met GoedWerkt te stoppen. Vrijwel gelijktijdig kondigde de gemeente Arnhem aan een regionaal werkbedrijf op te willen richten, omdat het de werkgelegenheid wilde waarborgen van de ruim 2700 SW-medewerkers.

Na de lancering van het Arnhemse alternatief werd in de eerste helft van 2017 een business-case uitgewerkt die moest leiden tot de oprichting van een bedrijf voor de regionale uitvoering van SW. En dat tevens mogelijkheden bood voor de uitvoering van de P-wet in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland. Halverwege het jaar werd ook bekend dat het nieuwe Arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor ging heten.

Transitie
Nadat halverwege 2017 het bedrijfsplan werd opgeleverd, besloot het bestuur de onderhandelingen met het arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor te starten. Algemeen directeur Jan-Henk Janssen werd vervolgens gevraagd om de transitie van Presikhaaf Bedrijven naar het Arnhemse arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor te begeleiden. In het afgelopen jaar is door zowel Scalabor als Presikhaaf Bedrijven hard gewerkt om deze omvangrijke overdracht voor te bereiden.

Uitvoering Wsw
Presikhaaf Bedrijven heeft een bijzonder rijk verleden. Wat in 1930 begon als een particulier initiatief door de Arnhemse hoofdonderwijzer Hans Werkhoven met de begeleiding van vier Arnhemse medewerkers, groeide uit tot een organisatie die ruim 87 jaar actief is in de regio Midden-Gelderland. Het heeft zich al die jaren ingezet voor duizenden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment heeft Presikhaaf Bedrijven ruim 2700 mensen vanuit de doelgroep in dienst.

Na de invoering van de Wet sociale werkvoorziening in 1969, werd Presikhaaf Bedrijven een gemeenschappelijke regeling (GR) van meer dan 20 gemeenten in de regio Midden Gelderland. Na verschillende gemeentelijke herindelingen bleven uiteindelijk 10 gemeenten over binnen de GR. Deze gemeenten voeren tot 31 december dit jaar met Presikhaaf Bedrijven de Wet sociale werkvoorziening uit. Ruim 2700 medewerkers met een SW-dienstverband krijgen begeleiding en ondersteuning bij het werk dat zoveel mogelijk bij en voor ondernemers wordt uitgevoerd. Vanaf 2018 zal Scalabor B.V. deze taak gaan uitvoeren waarbij de nadruk op arbeidsontwikkeling ligt.

Constructief
Volgens Hans Sluiter, voorzitter van het Dagelijks Bestuur zijn de gemeenten in de regio blij dat er een goede basis is gelegd om de werkgelegenheid voor de SW-medewerkers te waarborgen. “De gemeenten gaan de samenwerking met Scalabor vastleggen in dienstverleningsovereenkomsten. Afspraken over het regionale arbeidsmarktbeleid worden gemaakt in het Regionaal Portefeuillehouders Overleg (RPO)”.  Als opdrachtgever zullen de gemeenten niet alleen duidelijke uitvoeringsafspraken maken met Scalabor, maar worden ook afspraken gemaakt over de verantwoording daarvan. “Hiermee is de gewenste scheiding tussen beleid en uitvoering gerealiseerd”, aldus Sluiter. De komende maanden zal de afbouw van Presikhaaf Bedrijven en opbouw van Scalabor B.V. op constructieve wijze moeten plaatsvinden.


Deel: ' Bestuur Presikhaaf besluit activiteiten over te dragen aan Scalabor '


Lees ook